Koštabona


Rudarska pravica
raziskovanje
Mineralna surovina
naravni kamen - flišni peščenjak
Občina
Mestna občina Koper - Comune citta` di Capodistria
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2003
ni koncesionarja
2000
5288690
48325597
PODJETJE ZA OBDELAVO KAMNA - INŽENIRING RUDA, d.o.o. Sečovlje
RUDA, d.o.o. Sečovlje
Dragonja 42A, 6333 Sečovlje/Sicciole

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS