Globoko


Rudarska pravica
raziskovanje
Mineralna surovina
kremenov pesek, keramična in proti ognju odporna glina
Občina
Brežice
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2003
ni koncesionarja
2000
5232295
78627397
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d.
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d.
Šentlenart 71, 8250 Brežice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS