Benica pri Petišovcih


Rudarska pravica
raziskovanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Lendava - Lendva Község
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2003
ni koncesionarja
2000
5254973
57624852
GIDGRAD - družba za gradbeništvo, instalacije, inženiring in druge poslovne storitve d.d.
GIDGRAD d.d. Lendava
Glavna ulica 107, 9220 Lendava/Lendva

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS