Gabrovec (Vrbovo)

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Ilirska Bistrica
Koncesionar
SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o.
Anhovo 1
5210 Deskle
matična št. 5074967000, davčna št. SI 68922698
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,3631 ha
Pogodba
ZRud-1: 4301-32/2010-DE
30. 07. 2013 - 30. 07. 2033
Uradni list
38/10, zap. št. 16
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS