Lipica I

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec
Občina
Sežana
Koncesionar
MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73A
6210 Sežana
matična št. 5090725000, davčna št. SI 40342085
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,3000 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/292-60
26. 08. 1960
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 313-19/99/E-JV
5. 10. 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-56/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
17. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 46
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS