Zelence

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šentjur
Koncesionar
STEDO proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Prapretno 7
3225 Planina pri Sevnici
matična št. 2346923000, davčna št. SI 84356782
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,9707 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-234/2010-222
13. 06. 2011
Pogodba
17. člen: 4301-80/2009-43
5. 01. 2011 - 5. 01. 2031
aneks: aneks št.1
15. 04. 2015
Uradni list
83/09, zap. št. 15
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS