Zala v Davči

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Železniki
Koncesionar
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000 Kranj
matična št. 5143802000, davčna št. SI 10466762
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,8251 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje, op. izk. in izv. Del: 351-15/2010
23. 04. 2010
Pogodba
17. člen: 0141-76/2006-49
27. 10. 2010 - 31. 12. 2044
aneks: dodatek št.1
9. 04. 2019
Uradni list
1/09, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS