Klanci (Klance)

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Cerknica
Koncesionar
GREDIN gradbeno in transportno podjetje Markovec d.o.o.
Markovec 31B
1386 Stari trg pri Ložu
matična št. 5406161000, davčna št. SI 55216820
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,1307 ha
Kota odkopavanja
670 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/78-3/0
22. 05. 1980
Pogodba
prenos RP: 0141-8/2006 - pogodba o prenosu
28. 05. 2007 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
28. 10. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 42
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS