Draga

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (27. 12. 2001-27. 12. 2021)
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija
Breg pri Litiji 56
1270 Litija
matična št. 5567548000, davčna št. SI 74286803
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
0,6000 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-153/93
11. 08. 1994
Pogodba
105. člen: 354-14-230/01
27. 12. 2001 - 27. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 55
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS