Poljane

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Rečica ob Savinji
Koncesionar
PREVOZNIŠTVO - PESKOKOP, KRIVEC JANEZ S.P.
Cesta na Rožnik 49
3330 Mozirje
matična št. 5267999000, davčna št. SI 86841661
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,2695 ha
Pogodba
17. člen: 354-14-155/01
25. 04. 2003 - 25. 04. 2023
Uradni list
52/02, zap. št. 8
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS