Zagaj

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - andezit
Občina
Rogaška Slatina
Koncesionar
POSREDNIŠTVO IVAN MIJOŠEK S.P.
Zgornje Negonje 4B
3250 Rogaška Slatina
matična št. 3156257000, davčna št. SI 98007343
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
2,2300 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-253/78-4/1-2
21. 05. 1980
popravek dovoljenja: 361-1/2015-3
11. 06. 2015
popravek dovoljenja: 361-2/2007-4
19. 06. 2007
Pogodba
prenos RP: 0141-3/2007 - pogodba o prenosu
30. 05. 2007 - 10. 06. 2023
aneks: aneks št.1
19. 06. 2007
aneks: dodatek št.2
22. 02. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 138
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS