Zagaj

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tuf (andezit)
Občina
Rogaška Slatina
Koncesionar
TRIK kamenine d.o.o.
Sv. Florijan 120
3250 Rogaška Slatina
matična št. 5336686000, davčna št. SI 50627554
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,5570 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-253/78-4/1-2
21. 05. 1980
popravek dovoljenja: 361-1/2015-3
11. 06. 2015
Pogodba
105. člen: 354-14-93/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
25. 10. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 138
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS