Zagaj

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tuf (andezit) (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Rogaška Slatina
Koncesionar
TRIK kamenine d.o.o.
Sv. Florijan 120
3250 Rogaška Slatina
matična št. 5336686000, davčna št. SI 50627554
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,5570 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-253/78-4/1-2
21. 05. 1980
popravek dovoljenja: 361-1/2015-3
11. 06. 2015
Pogodba
105. člen: 354-14-93/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
25. 10. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 138
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS