Zabukovje


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šentrupert
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,7243 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2019
ni koncesionarja
2017
6815618000
SI 69178127
GM KUSELJ, gradbena mehanizacija, d.o.o.
GM KUSELJ d.o.o.
Draga pri Šentrupertu 31B, 8232 Šentrupert
2016
izbrisan iz AJPES-a
2013
5354670000
SI12722103
GM KUSELJ - GRADBENA MEHANIZACIJA ANICA KUSELJ S.P.
GM KUSELJ, ANICA KUSELJ S.P.
Draga pri Šentrupertu 31A, 8232 Šentrupert
2008
2241153000
SI 43936377
OBČINA ŠENTRUPERT
OBČINA ŠENTRUPERT
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert
2006
5029732
78892716
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT
KS ŠENTRUPERT
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt "Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Zabukovje, št. KC-/2007, marec 2007

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS