Kamna Gorica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 06. 2023)
  • tehnični kamen - keratofir (11. 07. 2014-10. 06. 2023)
Občina
Radovljica
Koncesionar
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000 Kranj
matična št. 5143802000, davčna št. SI 10466762
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
31,3200 ha
Kota odkopavanja
600 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-50/82-7
19. 03. 1982
Pogodba
105. člen: 354-14-118/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: aneks št.1
11. 07. 2014
aneks: dodatek št.2
4. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 37
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS