Hren – širitev


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs - okrasni arhitektonski
Občina
Vitanje
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2012
ni koncesionarja
2009
1864149000
11849258
PRIDOBIVANJE IN PREDELAVA KAMNA VINCENC HREN S.P.
VINCENC HREN S.P.
Hudinja 78, 3205 Vitanje

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS