Šumet

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec - okrasni arhitektonski
Občina
Solčava
Koncesionar
MEDARD ŠUMET
Naslov: Podatek ni javen
EMŠO: Podatek ni javen
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,2347 ha
Kota odkopavanja
1116 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-26/2009-13
5. 05. 2010
Pogodba
17. člen: 014-11/2009-3
27. 11. 2010 - 27. 11. 2030
Uradni list
102/07, zap. št. 14
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS