Rače 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod, pesek in mivka
Občina
Rače-Fram
Koncesionar
GOKOP gradbeno, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o.
Plintovec 33B
2201 Zgornja Kungota
matična št. 5417287000, davčna št. SI 30180384
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,7320 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-4/2008-3 (8012)
31. 07. 2008
Pogodba
17. člen: 430-84/2007-15
29. 05. 2008 - 29. 05. 2023
Uradni list
102/07, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS