Mala gora

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Sodražica
Koncesionar
TANKO podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d.o.o.
Vrvarska pot 3
1310 Ribnica
matična št. 5304733000, davčna št. SI 26437104
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,0863 ha
Pogodba
17. člen: 430-83/2006-236
10. 04. 2008 - 10. 04. 2023
Uradni list
97/06, zap. št. 25
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS