Pleterje I


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Kidričevo
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
15,0500 ha
Kota odkopavanja
236 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2010
ni koncesionarja
2000
5387221000
SI 34828133
GRADBENO PODJETJE PTUJ D.O.O.
GP PTUJ d.o.o.
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS