Melinci

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod, pesek in mivka
Občina
Beltinci
Koncesionar
T G P OZMEC - trgovsko, gradbeno in prevozniško podjetje d.o.o.
Kocljevo naselje 9
9231 Beltinci
matična št. 5412480000, davčna št. SI 12731137
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,9416 ha
Kota odkopavanja
160,3 m
Pogodba
17. člen: 430-83/2006-234
1. 04. 2008 - 1. 04. 2023
aneks: aneks št.1
30. 07. 2013
Uradni list
97/06, zap. št. 20
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS