Gorče pri Libeličah – širitev


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (17. 02. 2009-28. 06. 2010, 5. 10. 2018-17. 02. 2024)
Občina
Dravograd
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,9123 ha
Kota odkopavanja
343 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2018
2372096000
SI 94730075
GRAMOZNICA PAČNIK, separacija, prodaja in storitve, d.o.o.
GRAMOZNICA PAČNIK d.o.o.
Libeliče 13, 2372 Libeliče
2010
izbrisan iz AJPES-a
2006
5597179
SI 86102753
SPG SEPARIRANJE IN PRODAJA GRAMOZA MIROSLAV PAČNIK S.P.
SPG MIROSLAV PAČNIK S.P.
Libeliče 13, 2372 Libeliče

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - rudarski projekt "Širitev gramoznice Gorče III. IV. faza", RP št. MP 6/2008, september 2008 in rudarski projekt "Izvedba nadaljnih rudarskih del pri izkoriščanju gramoznice Gorče v III. IV. fazi", Velenje, maj 2018

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS