Gorče pri Libeličah – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (17. 02. 2009-28. 06. 2010, 5. 10. 2018-17. 02. 2024)
Občina
Dravograd
Koncesionar
GRAMOZNICA PAČNIK, separacija, prodaja in storitve, d.o.o.
Libeliče 13
2372 Libeliče
matična št. 2372096000, davčna št. SI 94730075
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,9123 ha
Kota odkopavanja
343 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-1/2009-10
12. 08. 2009
Pogodba
prenos RP: 0141-63/2006/DE-57 - pogodba o prenosu za širitev
5. 10. 2018 - 17. 02. 2024
Uradni list
97/06, zap. št. 19
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS