Ušenišče – širitev


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec za industrijske namene in tehnični kamen - apnenec
Občina
Moravče
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,0246 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2008
ni koncesionarja
2006
5460069000
SI 53114680
IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o.
IAK d.o.o.
Kresnice 14, 1281 Kresnice

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS