Ovčar


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs
Občina
Vitanje
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2022
ni koncesionarja
2019
izbrisan iz AJPES-a
2014
5242935000
17194997
PK OVČAR, PRIDOBIVANJE OKRASNEGA KAMNA JOVAN DAMIJAN S.P.
JOVAN DAMIJAN S.P.
Movže 39, 2382 Mislinja
2004
5242935000
17194997
PK OVČAR, PRIDOBIVANJE OKRASNEGA KAMNA JOVAN DAMIJAN S.P.
JOVAN DAMIJAN S.P.
Hudinja 80, 3205 Vitanje
2000
5242935000
17194997
JOVAN DANICA IN DAMIJAN S.P.
-
Hudinja 80, 3205 Vitanje

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS