Moravče – Moravška terciarna kadunja

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek
Občina
Moravče
Koncesionar
TERMIT, rudarsko podjetje za pridobivanje kremenovih peskov d.d.
Drtija 51
1251 Moravče
matična št. 5033896000, davčna št. SI 72377984
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
364,1445 ha
Dovoljenje
popravek dovoljenja: 0141-27/2005-DE/43
19. 05. 2014
dovoljenje za izkoriščanje: 09-31/4-61
17. 03. 1961
odločba za spremembo prostora: 361-94/2006-5
25. 04. 2006
Pogodba
105. člen: 354-14-120/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: aneks št.1
13. 11. 2007
aneks: dodatek št.2
13. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 33
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS