Moravče – Moravška terciarna kadunja

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Moravče
Koncesionar
TERMIT, rudarsko podjetje za pridobivanje kremenovih peskov d.d.
Drtija 51
1251 Moravče
matična št. 5033896000, davčna št. SI72377984
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
364,1445 ha
Dovoljenje
popravek dovoljenja: 0141-27/2005-DE/43
19. 05. 2014
dovoljenje za izkoriščanje: 09-31/4-61
17. 03. 1961
odločba za spremembo prostora: 361-94/2006-5
25. 04. 2006
Pogodba
105. člen: 354-14-120/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
aneks: aneks št.1
13. 11. 2007
Uradni list
103/00, zap. št. 33
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS