Bakovska cesta A


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Mestna občina Murska Sobota
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2012
ni koncesionarja
2002
5814251000
SI 92473717
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS