Hrovat


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs
Občina
Zreče
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2006
ni koncesionarja

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2023 - MNVP, izdelal GeoZS