Mozelj

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Kočevje
Koncesionar
TRGOGRAD KAMNOLOMI, Proizvodnja in storitve v gradbeništvu, d.o.o.
Reška cesta 13D
1330 Kočevje
matična št. 1785052000, davčna št. SI 90892518
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,4675 ha
Kota odkopavanja
470 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-5/94-0414
14. 12. 2000
dovoljenje za izkoriščanje: 311-5/94-3/4
9. 01. 1995
Pogodba
prenos RP: 354-14-17/2003 - pogodba o prenosu
26. 11. 2003 - 20. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
5. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 180
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS