Črni Kal - Črnotiče

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Mestna občina Koper - Comune citta` di Capodistria
Koncesionar
SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o.
Anhovo 1
5210 Deskle
matična št. 5074967000, davčna št. SI 68922698
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,8524 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-314/76
28. 06. 1977
Pogodba
105. člen: 354-14-69/01
18. 12. 2001 - 18. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
22. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 26
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS