Bakovska cesta

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Mestna občina Murska Sobota
Koncesionar
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31
9000 Murska Sobota
matična št. 5459001000, davčna št. SI 48027944
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
30,5879 ha
Kota odkopavanja
186 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-152/79-4
7. 08. 1980
Pogodba
105. člen: 354-14-79/01 - osnovni prostor
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
13. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 8
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS