Kmetov pruh

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija
Breg pri Litiji 56
1270 Litija
matična št. 5567548000, davčna št. SI 74286803
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,9769 ha
Kota odkopavanja
292 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje in sanacijo: 351-14/93
17. 12. 1993
Pogodba
prenos RP: 354-14-1/2004 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
24. 03. 2004 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
29. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 127
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS