Lajše

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Gorenja vas-Poljane
Koncesionar
TOPOS HOTAVLJE, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Todraž 20
4224 Gorenja vas
matična št. 5709563000, davčna št. SI 74090356
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,0385 ha
Pogodba
17. člen: 0141-18/2005
23. 12. 2005 - 23. 12. 2023
aneks: dodatek št.1
23. 03. 2016
Uradni list
85/01, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS