Selnica ob Dravi

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Selnica ob Dravi
Koncesionar
MAGDA GODEC družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Mariborska cesta 9
2352 Selnica ob Dravi
matična št. 5709466000, davčna št. SI 84029846
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,0556 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 305-5/2002-205
4. 02. 2003
delna odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-31/2017-15
3. 11. 2017
Pogodba
17. člen: 354-14-10/2002
5. 11. 2002 - 5. 11. 2027
aneks: dodatek št.1
19. 04. 2018
Uradni list
85/01, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS