Dankovci


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
nafta in bitumenske kamnine ter plin
Občina
Puconci
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2005
ni koncesionarja

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS