Lajše

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Gorenja vas-Poljane
Koncesionar
izbrisan iz AJPES-a
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,0420 ha
Pogodba
17. člen: 0141-64/2005-11 - izbris iz AJPES
22. 08. 2008 - 8. 05. 2024
aneks: dodatek št. 1
28. 04. 2016
Uradni list
85/01, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS