Lakoš

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (11. 02. 2003-11. 02. 2023)
Občina
Lendava - Lendva Község
Koncesionar
izbrisan iz AJPES-a
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
31,6579 ha
Kota odkopavanja
152 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-15-6/2003
7. 04. 2003
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-7/2019/36
24. 02. 2021
Pogodba
17. člen: 354-14-5/01 - izbris iz AJPES
11. 02. 2003 - 11. 02. 2023
Uradni list
52/02, zap. št. 6
65/18, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS