Lakoš

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Lendava - Lendva Község
Koncesionar
E-PREVOZI, prevozniške storitve, d.o.o.
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana - Polje
matična št. 5540585000, davčna št. SI 73432911
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
31,6579 ha
Kota odkopavanja
152 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-15-6/2003
7. 04. 2003
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-7/2019/36
24. 02. 2021
Pogodba
prenos RP: 0141-10/2017-40 - pogodba o prenosu
16. 02. 2022 - 11. 02. 2023
Uradni list
52/02, zap. št. 6
65/18, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS