Selo pri Velenju

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
dolomit za industrijske namene in tehnični kamen - dolomit
Občina
Mestna občina Velenje
Koncesionar
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje - v stečaju
Stari trg 35
3320 Velenje
matična št. 5075530000, davčna št. SI59866870
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
10,5135 ha
Kota odkopavanja
434 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 023-30/77-3
31. 08. 1977
dopolnilno dovoljenje: 351-272/76-3
3. 10. 1979
Pogodba
105. člen: 354-14-72/01 - stečaj
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: aneks št.1
18. 12. 2003
aneks: dodatek št.2
13. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 20
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS