Log II pri Sevnici

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Sevnica
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI 28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,4202 ha
Kota odkopavanja
199,8 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-14/91-3
31. 05. 1996
popravek dovoljenja: 351-14/91-3.
14. 01. 2002
Pogodba
prenos RP: 354-14-19/2004 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
24. 06. 2005 - 27. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
21. 06. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 19
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS