Klemenc

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs
Občina
Vitanje
Koncesionar
KAMNOLOM KLEMENC SILVESTER KLEMENC s.p.
Hudinja 46
3205 Vitanje
matična št. 6988504000, davčna št. 92909213
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,5202 ha
Kota odkopavanja
834 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-15-33/2004
6. 05. 2004
Pogodba
prenos RP: 354-14-56/2002.
17. 02. 2020 - 21. 04. 2054
aneks: dodatek št.1
17. 02. 2020
Uradni list
39/03, zap. št. 15
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS