Klemenc


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs
Občina
Vitanje
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,5202 ha
Kota odkopavanja
834 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2020
6988504000
92909213
KAMNOLOM KLEMENC SILVESTER KLEMENC s.p.
SILVESTER KLEMENC s.p.
Hudinja 46, 3205 Vitanje
2003
EMŠO: Podatek ni javen
Podatek ni javen
SILVESTER KLEMENC
-
Podatek ni javen

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izvajanje del pri izkoriščanju naravnega kamna t.i. muskovitno biotitnega gnajsa in muskovitno biotitnega blestnika - "Klemenc", št. proj. 24/02-04 RG

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS