Kotnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs
Občina
Vitanje
Koncesionar
KAMNOLOM KLEMENC MILAN KLEMENC S.P.
Hudinja 31
3205 Vitanje
matična št. 1962272000, davčna št. 60688122
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,5400 ha
Kota odkopavanja
833 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-15-32/2004
6. 05. 2004
Pogodba
prenos RP: 354-14-55/2002.
28. 01. 2020 - 22. 04. 2054
aneks: dodatek št.1
28. 01. 2020
Uradni list
39/03, zap. št. 14
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS