Prepolje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod, pesek in mivka
Občina
Starše
Koncesionar
BETON - BETONSKI IZDELKI DUŠAN KUHAR S.P.
Brengova 64
2236 Cerkvenjak
matična št. 5040190000, davčna št. SI 41052668
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,5220 ha
Kota odkopavanja
226 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje za določene parcele: 354-15-62/2003
6. 05. 2004
enotno dovoljenje: 361-2/2009-8 (8012)
1. 06. 2009
Pogodba
17. člen: 354-14-39/2002
17. 11. 2003 - 17. 11. 2023
Uradni list
39/03, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS