Podsmreka – širitev


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Ivančna Gorica
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,3529 ha
Kota odkopavanja
402,5 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2013
5534364000
SI 15425266
PESKOKOP UNIVERSAL proizvodnja gradbenega materiala d.o.o. Ivančna Gorica
PESKOKOP UNIVERSAL d.o.o. Ivančna Gorica
Malo Hudo 4A, 1295 Ivančna Gorica
2002
5534364000
SI 15425266
PESKOKOP PODSMREKA d.o.o. Ivančna Gorica
PESKOKOP PODSMREKA d.o.o.
Malo Hudo 4A, 1295 Ivančna Gorica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna dolomita, št. proj. 01/2019-PB, januar 2019, januar 2020

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS