Podsmreka – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Ivančna Gorica
Koncesionar
PESKOKOP UNIVERSAL proizvodnja gradbenega materiala d.o.o. Ivančna Gorica
Malo Hudo 4A
1295 Ivančna Gorica
matična št. 5534364000, davčna št. SI 15425266
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,3529 ha
Kota odkopavanja
402,5 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje za določene parcele: 354-15-19/2003
10. 07. 2003
Pogodba
17. člen: 354-14-6/2002 - širitev
11. 06. 2003 - 12. 06. 2025
aneks: dodatek št.1
17. 04. 2020
Uradni list
52/02, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS