Podgora

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Polzela, Šmartno ob Paki
Koncesionar
KAMTEH GmbH, Predstavništvo Šmartno ob Paki
Podgora 16
3327 Šmartno ob Paki
matična št. 2239647000, davčna št. SI 39186695
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,1092 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-003/93-03
15. 09. 1993
dovoljenje za izkoriščanje: 311-005/94-03
2. 02. 1994
Pogodba
prenos RP: 0141-75/2006-20 - pogodba o prenosu
2. 06. 2009 - 10. 06. 2023
aneks: aneks št.1
30. 01. 2014
aneks: dodatek št.2
14. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 16
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS