Gunte

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Krško
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI 28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,9941 ha
Kota odkopavanja
185 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 3-464-49/78
2. 06. 1978
Pogodba
prenos RP: 0141-3/2005-GU - pogodba o prenosu
5. 06. 2007 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
22. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 141
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS