Murska depresija

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
nafta in zemeljski plin
Občina
Lendava - Lendva Község
Koncesionar
GEOENERGO, raziskave in pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina d.o.o.
Mlinska ulica 5
9220 Lendava/Lendva
matična št. 1465830000, davčna št. SI 28050657
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9.143,3600 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/42-1960
18. 05. 1960
Pogodba
prenos RP: 354-14-48/2002 - pogodba o prenosu
28. 11. 2002 - 28. 11. 2023
aneks: dodatek št.1
11. 01. 2022
aneks: dodatek št.2
29. 08. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 43
81/02, zap. št. 2
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS