Selnica ob Dravi

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (28. 12. 2001-28. 12. 2021)
Občina
Selnica ob Dravi
Koncesionar
KONSTRUKTOR VGR gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve,d.o.o. - v stečaju
Jadranska cesta 25A
2000 Maribor
matična št. 5948096000, davčna št. SI 80088988
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
14,7000 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 301-25/94
29. 05. 1997
Pogodba
prenos RP: 0141-55/2005 - pogodba o prenosu
22. 05. 2006 - 28. 12. 2021
aneks: aneks št.1
8. 12. 2006
Uradni list
103/00, zap. št. 101
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS