Lipovški vrh

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec za industrijske namene in tehnični kamen - apnenec
Občina
Zagorje ob Savi
Koncesionar
InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
matična št. 5033144000, davčna št. SI 91530130
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,2200 ha
Kota odkopavanja
436 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-1/75-VS
18. 04. 1986
Pogodba
105. člen: 354-14-214/01
18. 12. 2001 - 18. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
21. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 87
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS