Cezlak I

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - tonalit
Občina
Slovenska Bistrica
Koncesionar
MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o.
Podpeč 46
1352 Preserje
matična št. 5033128000, davčna št. SI 13493558
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,3645 ha
Kota odkopavanja
588 m
Dovoljenje
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 310-01/85-1
11. 03. 1986
dovoljenje za izkoriščanje: 311-02/011-95/E-JV
13. 04. 1995
Pogodba
105. člen: 354-14-113/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
5. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 116
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS