Reteče


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Škofja Loka
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
2,5451 ha
Kota odkopavanja
344 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2012
ni koncesionarja
2000
5075513000
SI 94389276
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE TEHNIK, d.d., družba za gradbeništvo, inženiring, trgovino
SGP TEHNIK d.d.
Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS