Zaloška Gorica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • bentonit
  • pucolan - tuf, zeolitski tuf
Občina
Žalec
Koncesionar
MONTANA, pridobivanje in predelava nekovinskih rudnin, d.o.o.
Šlandrov trg 20A
3310 Žalec
matična št. 5659515000, davčna št. SI 20808585
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
44,7000 ha
Dovoljenje
dopolnilno dovoljenje: 09-253/5-1961
23. 12. 1961
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/65-60
14. 06. 1960
dopolnilno dovoljenje: 310-16/77-IND/ŽO
10. 08. 1977
dovoljenje za izkoriščanje: 454-46/97/E-JV
23. 02. 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-109/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
17. 11. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 110
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS