Štanjel

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Komen
Koncesionar
KAMNOLOM ŠTANJEL IN MINERSTVO DUŠAN ŽERJAL s.p.
Štanjel 73
6222 Štanjel
matična št. 5223877000, davčna št. SI 68229488
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,2600 ha
Kota odkopavanja
230 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-216/81-176-3
4. 02. 1985
Pogodba
105. člen: 354-14-194/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
10. 03. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 185
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS